Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

ciekawerzeczydlakasi
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese
Reposted frombubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
8559 382a
Reposted frommeem meem viabubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viabubble-gum bubble-gum
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabubble-gum bubble-gum

April 18 2018

0035 7a40 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
9618 23a1
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromjasminum jasminum vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

March 15 2018

ciekawerzeczydlakasi
4712 653d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabasiaa basiaa
ciekawerzeczydlakasi
 "Jesteś tym o czym myślisz przez cały dzień." A Ty? O czym dziś myślałeś?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabasiaa basiaa

March 13 2018

ciekawerzeczydlakasi
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viahereyes hereyes
ciekawerzeczydlakasi
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viahereyes hereyes
ciekawerzeczydlakasi
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viahereyes hereyes
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viahereyes hereyes
ciekawerzeczydlakasi
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl