Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ciekawerzeczydlakasi
O kraju świadczą jego Zwierzęta. Stosunek do Zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się bestialsko wobec Zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja, ani w ogóle nic.
— Olga Tokarczuk , "Prowadź swój płóg przez kości umarłych"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viaretro-girl retro-girl

March 17 2017

ciekawerzeczydlakasi
SĄ RZECZY, KTÓRE CHCE SIĘ ROBIĆ...NIGDY!

March 15 2017

ciekawerzeczydlakasi
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 10 2017

ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
tęsknie...tak bardzo

March 08 2017

ciekawerzeczydlakasi
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromvaka vaka
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromvaka vaka
ciekawerzeczydlakasi
08-03-2017 Zapamiętaj Katarzyno ten dzień.
Kiedy pomiędzy wiadomościami otwierasz właśnie tą...patrzysz i skaczesz jak wariat.
To będzie Wasz dzień, cholernie cudowny dzień ...kiedy przytulisz swojego starszego brata i powiesz CUDOWNOŚCI NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA BRACISZKU!
1810 0511 500

March 07 2017

ciekawerzeczydlakasi
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viawwannie wwannie

March 06 2017

ciekawerzeczydlakasi
0371 9c3d 500
#Dirtyflaws
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaCalcarea Calcarea

March 05 2017

ciekawerzeczydlakasi
 Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podawania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawwannie wwannie
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
2753 93a2
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
Sto razy prościej byłoby na pewno,
gdybym się mylił. Ale się nie mylę:
jesteś najlepszym miejscem tego miasta,
centralnym punktem.

Kiedy wracam do miasta - to do ciebie wracam.
Miasto po prostu nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. Rozpadają się
dekoracje. Są zgliszcza. Rumowisko jest.

Nocą na moście ze zgubionych kluczy,
piór wiecznych, dokumentów - odnajdujesz się.
Miasto istnieje, jeżeli ty zechcesz.

Miasto odpływa, jeśli chcesz.

— świetlicki, uwodzenie
Reposted fromkyte kyte viaretro-girl retro-girl

March 03 2017

ciekawerzeczydlakasi
5445 b267
Reposted fromtake-care take-care viaCalcarea Calcarea
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
3059 b141 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl