Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2018

ciekawerzeczydlakasi
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl

May 23 2018

ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromKilgoreTrout KilgoreTrout viamagg magg
ciekawerzeczydlakasi
1990 b817 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym 
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromkluczka kluczka viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 19 2018

ciekawerzeczydlakasi
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese
Reposted frombubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
8559 382a
Reposted frommeem meem viabubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viabubble-gum bubble-gum
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabubble-gum bubble-gum

April 18 2018

0035 7a40 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
9618 23a1
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromjasminum jasminum vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

March 15 2018

ciekawerzeczydlakasi
4712 653d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabasiaa basiaa
ciekawerzeczydlakasi
 "Jesteś tym o czym myślisz przez cały dzień." A Ty? O czym dziś myślałeś?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabasiaa basiaa

March 13 2018

ciekawerzeczydlakasi
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl