Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit viacorazblizej corazblizej
ciekawerzeczydlakasi
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viacalifornia-love california-love
ciekawerzeczydlakasi
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaanorexianervosa anorexianervosa
ciekawerzeczydlakasi
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viathefirstdrop thefirstdrop
ciekawerzeczydlakasi
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viamaybeyou maybeyou
ciekawerzeczydlakasi
4686 9cfd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaybeyou maybeyou

April 12 2017

ciekawerzeczydlakasi
Backstage at Chanel Haute Couture S/S 2014 by Anne Combaz

April 06 2017

ciekawerzeczydlakasi
0003 939d 500
ciekawerzeczydlakasi
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
6377 5a6c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
ciekawerzeczydlakasi
6426 1b9e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
ciekawerzeczydlakasi

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
2193 4341 500

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
ciekawerzeczydlakasi
0054 f2cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

March 31 2017

ciekawerzeczydlakasi
8623 d1fd 500
Reposted bymartulla martulla
ciekawerzeczydlakasi
8588 f3ed 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl