Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

ciekawerzeczydlakasi

July 06 2017

ciekawerzeczydlakasi
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
1268 abac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
1326 e672 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
ciekawerzeczydlakasi
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec

June 01 2017

ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaschwarzerwolf schwarzerwolf
ciekawerzeczydlakasi

May 24 2017

ciekawerzeczydlakasi
Play fullscreen
Reposted bypouleramie
ciekawerzeczydlakasi
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl