Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viajointskurwysyn jointskurwysyn
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
2848 1da9
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
ciekawerzeczydlakasi
4077 31ec 500
Reposted fromnyaako nyaako viaalternativestyle alternativestyle

September 08 2017

ciekawerzeczydlakasi
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
ciekawerzeczydlakasi
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
ciekawerzeczydlakasi
1824 17a6
ciekawerzeczydlakasi

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
ciekawerzeczydlakasi
0499 0e59 500
Reposted fromtrickster trickster viajointskurwysyn jointskurwysyn
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
4829 c7e8
6369 6f31 500

— John C. Parkin, Gaia Pollini - “Filozofia sukcesu, czyli F**k it.”

Reposted fromczarnybez czarnybez viajointskurwysyn jointskurwysyn
ciekawerzeczydlakasi
9824 8519 500
Reposted fromsunlight sunlight

September 07 2017

0814 34ae 500
8285 3523
ciekawerzeczydlakasi
0004 7847
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl