Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

ciekawerzeczydlakasi
Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromKilgoreTrout KilgoreTrout viamagg magg

May 23 2017

ciekawerzeczydlakasi
5887 7f85 500
Gdańsk...

May 10 2017

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabadblood badblood
ciekawerzeczydlakasi
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
ciekawerzeczydlakasi

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 06 2017

0202 7fb8
Reposted frommartinini martinini viaspring-flow spring-flow
ciekawerzeczydlakasi
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
ciekawerzeczydlakasi
3776 8028 500
Reposted fromspring-flow spring-flow

May 05 2017

ciekawerzeczydlakasi
4460 8142 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
2960 6d4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 16 2017

3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit viacorazblizej corazblizej
ciekawerzeczydlakasi
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viacalifornia-love california-love
ciekawerzeczydlakasi
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
ciekawerzeczydlakasi
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl