Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

0004 7847

September 02 2017

ciekawerzeczydlakasi
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viawisniowysad wisniowysad
ciekawerzeczydlakasi
5133 ff9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
ciekawerzeczydlakasi
7260 4a9c 500
ciekawerzeczydlakasi
2967 8166
Reposted fromlaters laters viawisniowysad wisniowysad
ciekawerzeczydlakasi
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan

August 29 2017

ciekawerzeczydlakasi
5863 cbd2
Reposted fromkarahippie karahippie viamadadream madadream
ciekawerzeczydlakasi
5234 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl

August 04 2017

ciekawerzeczydlakasi
5248 25a9

August 02 2017

ciekawerzeczydlakasi
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
ciekawerzeczydlakasi
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwwannie wwannie viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
4674 ffe1
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamagg magg
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
6145 9ae4 500
6513 de0d 500
ciekawerzeczydlakasi
Tik Tak jak nie zwariować !?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl