Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

ciekawerzeczydlakasi
0045 a970
Reposted fromkarahippie karahippie viamiejmniej miejmniej
ciekawerzeczydlakasi
9628 faf1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ciekawerzeczydlakasi
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viamiejmniej miejmniej
ciekawerzeczydlakasi

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viamiejmniej miejmniej

October 01 2018

ciekawerzeczydlakasi
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl

May 23 2018

ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromKilgoreTrout KilgoreTrout viamagg magg
ciekawerzeczydlakasi
1990 b817 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym 
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromhagall hagall viaretro-girl retro-girl
ciekawerzeczydlakasi
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 19 2018

ciekawerzeczydlakasi
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese
Reposted frombubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
ciekawerzeczydlakasi
8559 382a
Reposted frommeem meem viabubble-gum bubble-gum
ciekawerzeczydlakasi
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viabubble-gum bubble-gum
9762 2a68 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabubble-gum bubble-gum

April 18 2018

0035 7a40 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
9618 23a1
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Reposted fromjasminum jasminum vianie-ma-zupy nie-ma-zupy
ciekawerzeczydlakasi
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl